Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči kraj podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktorý kraj je vyznačený na tejto slepej mape?

     

Riešenie úlohy

Ktorý kraj je vyznačený na tejto slepej mape?

Prešovský

Rieš úlohy