Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybraný okres.

Ukážka úlohy

Označ na mape okres Zvolen.

Riešenie úlohy

Označ na mape okres Zvolen.

Rieš úlohy