Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči okres podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktorý okres je vyznačený na tejto slepej mape?

     

Riešenie úlohy

Ktorý okres je vyznačený na tejto slepej mape?

Košice IV

Rieš úlohy