Učitelia a rodičia

OPAKOVANIE UČIVA GEOGRAFIE-1/4-ROČNÁ PÍSOMKA

Pracujeme so začiatkami geografie