Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybraný región v Taliansku.

Ukážka úlohy

Označ na mape región v Taliansku Kampánia.

Riešenie úlohy

Označ na mape región v Taliansku Kampánia.

Rieš úlohy