Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Uhádni štát podľa indícií.

Ukážka úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európy.

  1. Má viac ako 10 000 000 obyvateľov.
  2. Je členom Európskej únie.

Riešenie úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európy.

  1. Má viac ako 10 000 000 obyvateľov.
  2. Je členom Európskej únie.

Švajčiarsko

Rumunsko

Dánsko

Rieš úlohy