Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybraný región vo Francúzsku.

Ukážka úlohy

Označ na mape región vo Francúzsku Île-de-France.

Riešenie úlohy

Označ na mape región vo Francúzsku Île-de-France.

Rieš úlohy