Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči región vo Francúzsku podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktorý región vo Francúzsku je vyznačený na tejto slepej mape?

     

Riešenie úlohy

Ktorý región vo Francúzsku je vyznačený na tejto slepej mape?

Grand Est

Rieš úlohy