Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Porovnaj vybrané charakteristiky dvoch štátov.

Ukážka úlohy

Porovnaj vybrané charakteristiky dvoch štátov.

  Luxembursko vs Portugalsko
Štátna vlajka Luxembursko   Portugalsko
Hlavné mesto Lucemburk   Lisabon
Počet obyvateľov ?

?
Rozloha ?

?
HDP na obyvateľa ?

?

Riešenie úlohy

Porovnaj vybrané charakteristiky dvoch štátov.

  Luxembursko vs Portugalsko
Štátna vlajka Luxembursko   Portugalsko
Hlavné mesto Lucemburk   Lisabon
Počet obyvateľov 524 900 < 10 291 027
Rozloha 2 586 < 92 391
HDP na obyvateľa 107 640 > 32 554

Rieš úlohy