Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Porovnaj vybrané charakteristiky dvoch štátov.

Ukážka úlohy

Porovnaj vybrané charakteristiky dvoch štátov.

  Spojené kráľovstvo vs Nemecko
Štátna vlajka Spojené kráľovstvo   Nemecko
Hlavné mesto Londýn   Berlín
Počet obyvateľov ?

?
Rozloha ?

?
HDP na obyvateľa ?

?

Riešenie úlohy

Porovnaj vybrané charakteristiky dvoch štátov.

  Spojené kráľovstvo vs Nemecko
Štátna vlajka Spojené kráľovstvo   Nemecko
Hlavné mesto Londýn   Berlín
Počet obyvateľov 66 040 229 < 82 793 800
Rozloha 263 541 < 357 021
HDP na obyvateľa 44 920 < 52 555

Rieš úlohy