Lehrer und Eltern
Tu budú moje vyriešené pracovné listy.