Učitelé a rodiče

Diplom

Zde budou všechny odznaky,
které získám při řešení úloh ze zeměpisu/geografie.