Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči stát USA podle slepé mapy.

Ukázka úlohy

Který stát USA je vyznačen na této slepé mapě?

     

Řešení úlohy

Který stát USA je vyznačen na této slepé mapě?

Oregon

Řeš úlohy