Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Najdi na mapě vybrané společenství ve Španělsku.

Ukázka úlohy

Označ na mapě společenství ve Španělsku Madrid.

Řešení úlohy

Označ na mapě společenství ve Španělsku Madrid.

Řeš úlohy