Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči spolkovou zemi v Německu podle slepé mapy.

Ukázka úlohy

Která spolková země v Německu je vyznačena na této slepé mapě?

     

Řešení úlohy

Která spolková země v Německu je vyznačena na této slepé mapě?

Durynsko

Řeš úlohy