Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Najdi na mapě vybraný kraj.

Ukázka úlohy

Označ na mapě kraj Vysočina.

Řešení úlohy

Označ na mapě kraj Vysočina.

Řeš úlohy