Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči kraj podle slepé mapy.

Ukázka úlohy

Který kraj je vyznačen na této slepé mapě?

     

Řešení úlohy

Který kraj je vyznačen na této slepé mapě?

Středočeský

Řeš úlohy