Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči okres podle slepé mapy.

Ukázka úlohy

Který okres je vyznačen na této slepé mapě?

     

Řešení úlohy

Který okres je vyznačen na této slepé mapě?

Kroměříž

Řeš úlohy