Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči hlavní město konkrétního státu.

Ukázka úlohy

Hlavním městem státu Nepál (Federativní demokratická republika Nepál) je ...


         

Řešení úlohy

Hlavním městem státu Nepál (Federativní demokratická republika Nepál) je ...


Káthmándú

Řeš úlohy